ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Vào lúc 8h, ngày 25/4/2024, tại Hội trường Khách sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Gạch Ngói Đồng Nai đã được tổ chức theo đúng kế hoạch và thành công tốt đẹp.

IMG_7995.jpg

IMG_8016.jpg

IMG_8037.jpg

IMG_8041.jpg

IMG_8042.jpg

IMG_8044.jpg

IMG_8045.jpg

IMG_8050.jpg

IMG_8052.jpg