ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÔNG TY LẦN THỨ VIII NHIỆM KỲ 2020 - 2025

 
IMG_3866
IMG_3872
IMG_3890
IMG_3908
IMG_3920
IMG_3958
IMG_3960
 
IMG_3976
 

IMG_3977

IMG_3984
IMG_3988