BÁO CÁO VỀ NGÀY KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI XIN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN CỦA CÔNG TY NHƯ SAU:

HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG: PHAN CHÂU HÀ

QUỐC TỊCH: VIỆT NAM

SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU NẮM GIỮ TRƯỚC KHI GIAO DỊCH: 500.000 CP, CHIẾM TỈ LỆ: 5.56%

SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU SAU KHI NẮM GIỮ SAU KHI THỰC HIỆN GIAO DỊCH: 0 CP, CHIẾM TỈ LỆ: 0%

NGÀY THỰC HIỆN GIAO DỊCH LÀM THAY ĐỔI TỈ LỆ SỞ HỮU VÀ KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN: 09/08/2023

TRÂN TRỌNG!