BÁO CÁO NGÀY TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI XIN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN CỦA CÔNG TY NHƯU SAU:

HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG: NGUYỄN ĐỨC DŨNG

QUỐC TỊCH: VIỆT NAM

SỐ CMND: 001062015751 NGÀY CẤP: 18/07/2018 NƠI CẤP: CTCCS ĐKQLCT và DLQG về DC

SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU NẮM GIỮ: 960.000 CP, CHIẾM TỈ LỆ: 10,67%

NGÀY THỰC HIỆN GIAO DỊCH LÀM THAY ĐỔI TỈ LỆ SỞ HỮU VÀ TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN: 28/07/2018

TRÂN TRỌNG!