NHÀ MÁY KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN


Địa chỉ: Ấp Đồng Chinh, Xã Phước Hòa, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương

Giám đốc: Ông Phan Châu Hà

Điện thoại: 0913 601.219

 

Sản phẩm cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển về vật liệu xây dựng như đất sét, cát, đá, …, có diện tích quy hoạch 42ha với trữ lượng hơn 6 triệu m3 sét sẽ được khai thác vào cuối năm 2008.