Gạch Hoa Chanh

Gạch Hoa Chanh

T33

  • Giá: 028 6275 7887
  • info@tuildonai.com.vn
  • www.tuildonai.com.vn

Chi tiết

Kích thước: 200x200x60 (mm)
Trọng lượng: 2,4kg/viên

25 viên/m2

Sản phẩm khác

N10.2 FR126
N07-FR126
N03.6
N03.5
T32
T14
T03
T34
T15
T36
T32
T31
T07
T35
T06
T08
T09.1
N07 FR116
N07 LB01
TUILDONAI