Tin mới

  Video

Ngói Vảy Cá

Ngói Vảy Cá

N07

  • Giá bán: 0906288200
  • info@tuildonai.com.vn
  • www.tuildonai.com.vn

Chi tiết

Kích thước: 265x160x12,5 (mm)
Trọng lượng: 1,1 kg/viên

65 viên/m2

Các sản phẩm KHÁC

N07 GT499
N09.2 GT499
TUILDONAI
N07 GT501
N09.1 GT499
N10.2 BM613
N10.2 GT499
N01 BM613
N02 BM613
N03.03
N11
N03.02
N10.02
N01
N02
N05
N041
TUILDONAI
TUILDONAI
TUILDONAI