THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU GND

tieu-de.jpg

Công ty Cổ phần Gạch ngói Đồng Nai thông báo về việc Đăng ký giao dịch cổ phiếu GND như sau:

* Tên tổ chức đăng ký giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI.

* Trụ sở chính: 119 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

* Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Gạch ngói Đồng Nai.

* Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

* Mã chứng khoán: GND.

* Ngày giao dịch đầu tiên: 21/02/2017.

* Giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên: 12.500 đồng/cổ phiếu.

Tài liệu liên quan:

1.     Thông báo cổ đông;

2.     Bản Thông tin tóm tắt;

3.     BCTC kiểm toán 2015 riêng;

4.     BCTC kiểm toán 2015 hợp nhất;

5.     Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch của HNX.


Các tin khác: