BÁO CÁO NGÀY TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI XIN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN CỦA CÔNG TY NHƯU SAU:

HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG: NGUYỄN ĐỨC THẮNG

QUỐC TỊCH: VIỆT NAM

SỐ CMND: 025110460 NGÀY CẤP: 12/03/2009 NƠI CẤP: TP.HCM

SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU NẮM GIỮ: 457.600 CP, CHIẾM TỈ LỆ: 5.08%

NGÀY THỰC HIỆN GIAO DỊCH LÀM THAY ĐỔI TỈ LỆ SỞ HỮU VÀ TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN: 02/11/2017

TRÂN TRỌNG!


Các tin khác: