THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THANH TOÁN CỔ TỨC BẰNG TIỀN ĐỢT 2 NĂM 2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2019